ORSİAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda belirlenen hedeflere ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katılım gerçekleştirdi.