ORSİAD

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİ İŞADAMI

VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ


GENEL KURULA ÇAĞRI
 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2017 Cumartesi günü Saat:10.30’de Cevat Dündar Caddesi No:68 Ostim/Ankara adresindeki Dernek Merkezi Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 17.06.2017 Cumartesi günü Saat:10.30 de aynı adreste aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

 

Nedret YENER

Yönetim Kurulu Başkanı

PROGRAM

- 10.30 Genel Kurul.

GÜNDEM

1-   Açılış ve Saygı Duruşu.

2-   Sunuş Konuşması ve Başkanlık Divanının Teşkili.

3-   2016 Yılı Faaliyet Raporu, İşletme Hesabı Özeti ve Denetim Kurulu Raporunun sunulması.

4-   2016 Yılı Faaliyet Raporu, İşletme Hesabı Özeti ve Denetim Kurulu Raporunun müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası.

5-   Dernek üyeliğinden ayrılma talebinde bulunan üyelerin mali sorumluluklarının görüşülüp karara bağlanması.

6-   Danışma ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi.

7-   Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin sunulması.

8-   Dilek ve Temenniler.

9-   Kapanış.